IV Nutrition

IV Nutrition คืออะไร
       IV Nutrient Therapy หรือ การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ คือการให้สารอาหาร ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโน เข้าทางหลอดเลือดดำโดยตรงโดยไม่ผ่านทางเดินอาหารสามารถลดปัญหาการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนื่องจากความบกพร่องของประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหาร สาเหตุ เช่น การผลิตเอนไซม์ไม่เพียงพอ ลำไส้มีภาวะอักเสบ หรือการได้รับสารพิษต่างๆผ่านการรับประทานอาหาร นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า การให้สารอาหารทางหลอดเลือดโดยตรงยังทำให้ระดับสารอาหารในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเพียงพอที่จะรักษาภาวะหรือความผิดปกติบางประการของร่างกายได้อีกด้วย โดยบริการนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยจะทำการตรวจประเมินทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาความผิดปกติก่อน จากนั้นจึงให้การรักษาที่เหมาะสมเฉพาะแต่ละบุคคลเพื่อผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นและปลอดภัย

       เราได้ให้บริการด้านการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ (IV nutrient therapy) มาอย่างยาวนาน โดยแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ ซึ่งแพทย์เคยศึกษาอบรมทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลีและออสเตรเลีย ทำให้การรักษาที่โอราเคิลคลินิค เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย IV therapy ของเรามุ่งเน้นด้านการรักษาโรคและฟื้นฟูร่างกายเป็นหลัก ไม่เน้นเฉพาะประโยชน์ด้านความสวยงามภายนอกเพียงอย่างเดียว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IV Therapy
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือด (IV Therapy)

1.หลักการทำงานของการให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือด (IV Therapy) 
       การให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือด (IV Therapy) จะส่งผ่านสารอาหารและวิตามินหลักโดยตรงเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อช่วยให้เซลล์ในร่างกายสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เพราะสารอาหารดังกล่าวไม่ต้องไปผ่านระบบย่อยอาหาร ฉะนั้นร่างกายจะได้รับวิตามินและสารอาหารโดยตรงแบบ 100%

2.การให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือด (IV Therapy) ช่วยในเรื่องใดได้บ้าง
       ​ข้อดีของการให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือด (IV Therapy) ซึ่งคัดสรรสารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของร่างกาย จะช่วยเพิ่มระดับพลังงานในร่างกาย ช่วยชะลอวัย กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และอื่น ๆ เมื่อคุณได้รับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ คุณจะมีทางเลือกของการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับร่างกายของคุณ

3.ใครควรได้รับการให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือด (IV Therapy)
       ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ พร้อมให้บริการด้วยรูปแบบการให้สารอาหารและวิตามินในรูปแบบสูตรที่หลากหลายซึ่งปรับได้ตามสุขภาพของแต่ละคน โดยอิงจากสุขภาพรายบุคคล ลักษณะโภชนาการของแต่ละบุคคล ความต้องการที่แท้จริงของร่างกาย ดังนั้นการรักษาโดยการให้สารอาหารทางหลอดเลือดจึงส่งเสริมให้สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างแท้จริงสำหรับทุกคน

4.คุณควรได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดเมื่อใด
       ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกาย แพทย์เฉพาะทางของเราจะสามารถระบุแนวทางการฟื้นฟูตามความต้องการของร่างกายอย่างแท้จริง โดยปกติแล้วผู้รับบริการส่วนใหญ่จะได้รับการให้สารอาหารทางเส้นเลือดแบบรายเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าร่างกายจะได้รับบสารอาหารที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง